Čistenie a obnova starých pomníkov, pamätníkov a monumentov

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme aj kompletnú rekonštrukciu starých pomníkov, pieskovcových krížov a pamätníkov, ktoré boli vyrobené z prírodného kameňa. Táto služba sa netýka výrobkov z umelého kameňa alebo z terasa. Či už sa jedná o pomníky z travertínu a vápenca alebo pamätníky venované padlým, sochy a kríže popri cestách, rekonštrukcia najčastejšie zahŕňa mechanické očistenie pomocou elektrického ručného náradia, pri niektorých druhoch kameňa opieskovanie povrchu alebo čistenie tlakovou vodou, špeciálne chemické čistenie podľa typu znečistenia, zatmelenie, zlepenie, opravu a výmenu poškodených kusov, znovu ukotvenie uvoľnených častí, impregnáciu proti vplyvu počasia, chemické spevnenie kamenných prvkov, anti-grafity náter a ďalšie špeciálne práce ako napríklad prezlátenie písma, výmenu kovových častí, teréne úpravy, betonárske práce a podobne. V prípade potreby vieme celý pomník rozobrať, dopraviť k nám do výroby a previesť všetky potrebné dielenské práce potrebné na jeho záchranu.

Ku každej obnove pomníka pristupujeme individuálne, pred začatím prác a často aj pred nacenením treba celý objekt podrobne zamerať a nafotiť. Bližšie informácie získate u našich predajcov.

Máte otázky? Kontaktujte nás!